Frågor och svar


Hjälp till självhjälp

L'EASY har samlat de vanligaste frågorna och svaren (FAQ) efter de olika produktkategorierna.

Klicka på en produktkategori nedan
 

Vanliga frågor om tvättmaskiner

Problem
Orsak och lösning
Tvättmaskinen startar inte
Kontrollera följande innan du begär service:
Lyser kontrollampan?
Får maskinen ström?
Har en säkring gått?
Är HFI-reläet frånslaget?
Är det fel på luckans relä eller lås?
Är luckan ordentligt stängd?
Tvättmaskinen tar inte in vatten eller stannar en kort tid efter att ha startat. Start-/pausknappen blinkar (felkod E10-E11 på displayen)
Maskinen har ett tillflödesproblem
Kontrollera om inloppet för vattnet är öppet på maskinen.
Kontrollera om inloppsslangen har veck.
Tvättmaskinen pumpar inte ut vatten – Start-/pausknappen blinkar (felkod E20-E21 på displayen)
Maskinen har ett pump-/utflödesproblem
Rensa filtret.
Kontrollera utflödet
Tvättmaskinen stannar under tvättning – (felkod E30-E35 på displayen)
Maskinen har ett vattenståndsproblem
Kontakta LEASY
Tvättmaskinen startar inte och ger bara ifrån sig ett klickande ljud (felkod E40-E45 på displayen)
Det är något fel på dörrlåset/pressostaten
Kontakta LEASY
Tvättmaskinen tvättar inte - trumman går inte runt - (felkod E50-E56 på displayen)
Toppmatad tvättmaskin - Om det finns tvätt i maskinen kan trumman vara överfylld
Ta bort lite av tvätten.
Alternativt kan det vara fel på maskinens motor
Kontakta LEASY
Tvättmaskinen tvättar inte rent och värmer inte (felkod E60-E71 på displayen)
Det är något fel på värmeelementet/temperaturgivaren
Kontakta LEASY
Maskinen ger stötar
Kontrollera om den är ansluten med jordförbindelse
Tvättmaskinen vibrerar under drift eller står ostadigt
 
Tvättmaskinen står inte på ett jämnt underlag
De höjdjusterbara stödbenen är felaktigt inställda.
 
Kontrollera att underlaget är stabilt.
Justera stödbenen så att maskinen står stadigt.
Toppmatad tvättmaskin - Kontrollera att hjulparen är infällda.
 
För lite smutstvätt
Vid tvättning av ett stort plagg eller några få plagg, till exempel en badrock av frotté, kan obalans skapas i trumman. Maskinen börjar i detta fall att vibrera. Funktionen nedsätts dock inte när detta inträffar.
 
Vatten återvänder till maskinen
Vattnet kan inte pumpas helt ut innan centrifugeringen startar på grund av att avloppsslangen är böjd eller pumpen har stannat.
 
Kontrollera avloppsslangen och åtgärda eventuella veck. Avlägsna eventuella främmande föremål från pumphuset
Tvättmaskinen genomför program mycket snabbt
Kontrollera om energisparfunktionen är aktiverad
ALLMÄNT
Tvätten blir grå
För lite tvättmedel
När man doserar för lite tvättpulver, doserar man även för lite mjukmedel. Om vattnet inte blir tillräckligt mjukt, bildas en grå kalkbeläggning på tvätten.
 
Dosera mer tvättpulver.Läs doseringsanvisningarna på förpackningen.
 
Fel tvättmedel
När man använder kulörtvättmedel, blir tvätten grå eftersom kulörtvättmedlet inte innehåller något blekmedel.
 
Använd alltid ett tvättmedel för vittvätt och ett annat tvättmedel för kulörtvätt. 
 
Omfattande smuts förbehandlas inte
Hårt smutsad tvätt blir delvis ren, men vissa grå fläckar går inte bort.
 
Hårt smutsad tvätt ska förbehandlas före tvätten. Gnugga fläckar med handtvättmedel och låt plaggen ligga i minst 1 timme. Mycket smutsig tvätt bör läggas i blöt med ett enzymhaltigt tvättmedel.
 
Koncentrerat sköljmedel skapar grå fläckar
Koncentrerat sköljmedel löses inte upp i vattnet. Detta leder till att fläckar från sköljmedlet bildas på tvätten.
 
Blanda vatten i det koncentrerade sköljmedlet. Använd blandförhållande 1:1.  
 
För låg temperatur eller för kort tid
Tvättning i för låg temperatur eller under för kort tid kan resultera i att tvättmedlet inte kan verka optimalt.
 
Välj högre temperatur eller ett program med längre tvättid.
Vita fläckar (tvättmedelsfläckar) på tvätten
För mycket tvättmedel
Det är inte ovanligt att man använder för mycket tvättmedel i en ny tvättmaskin. Vattenförbrukningen i en ny tvättmaskin är mycket mindre än på äldre modeller. Om man använder sig av samma dosering i den nya tvättmaskinen som i den gamla, blir doseringen för hög. Detta leder till att tvättmedelsfläckar bildas i tvätten. Ofta är tvättmedelsförpackningarnas doseringsanvisningar för höga för en ny tvättmaskin.
 
Dosera endast 2/3 av angiven tvättmedelsmängd i en ny tvättmaskin.
 
Nya ämnen i tvättmedlet
I vissa tvättmedel finns det tvättkomponenter som är svårupplösta. De framgår som vita/ljusa fläckar på mörk tvätt.
 
Skaka eller borsta plaggen efter avslutad tvättning
Tvätta plaggen på avigsidan
Välj ett annat tvättmedel, till exempel ett flytande.
Fläckar på tvätten
Hårvårdsprodukter
Vissa hårvårdsprodukter innehåller ingredienser som i kombination med de ytaktiva medlen i tvättmedlen ger fläckar på tvätten. Fläckarna syns inte före tvätten, utan uppstår under själva tvätten. Fläckarna kan även bildas på tvätt som tidigare inte har varit i kontakt med hårvårdsprodukter.
 
Prova att använda en annan hårvårdsprodukt
Tvätten är mycket skrynklig
 
För mycket tvätt i maskinen
Om tvättmaskinen packas för mycket, pressas plaggen samman. Plaggen får markerade skrynklor och veck som blir svårare att stryka ut.
 
Lägg mindre tvätt i maskinen
 
För hög centrifugeringshastighet
En ny tvättmaskin centrifugerar ofta snabbare än den gamla. Kraftigare centrifugering kan skrynkla tvätten mer.
Prova att jämföra centrifugeringshastigheten på den nya maskinen med hastigheten på den gamla. Sänk eventuellt centrifugeringshastigheten på den nya tvättmaskinen.
 
Fel program
I bomullsprogrammen tvättas plaggen med lågt vattenstånd, kraftig bearbetning och avslutas med hög centrifugeringshastighet. Alla dessa faktorer bidrar till att skrynkla tvätten.
 
Välj fintvättprogrammet för tvätt som lätt blir skrynklad.
Inget vatten syns i trumman
Ny tvätteknik
Vattenmängden i nya tvättmaskiner är mycket lägre än tidigare. Ny tvätteknik utnyttjar den låga vattenmängden mer effektivt. Vattnet syns inte under tvättningen, men tvättresultatet blir lika gott med en reducerad mängd vatten.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsluckan – eller tvättmaskinen använder inte tvättmedlet
För lite vatten
Vattenkranen är inte helt öppnad
 
Öppna vattenkranen
 
Igensatt sil
Silen i inloppsslangens koppling på vattenkranen eller på maskinen är igensatt
 
Öppna vattenkranen. Skruva av inloppsslangen från vattenkranen och maskinen. Rengör silen.
 
Igensatta munstycken i tvättmedelsfacket
Det kommer ut för lite vatten ur munstyckena i tvättmedelsfacket, på grund av att munstyckena är tilltäppta.
 
Rengör munstyckena och tvättmedelsfacket. Använd en tandborste eller en flaskborste
 
Kompakt tvättmedel klumpar sig
Vissa kompakttvättmedel sköljs inte helt bort ur tvättmedelsfacket.
 
Välj ett annat tvättmedel, till exempel ett flytande.
Sköljmedlet tillförs inte eller sköljmedelsfacket är fyllt med vatten
 
Sköljmedelsinsatsen sitter fel
Sköljmedelsinsatsen sitter inte rätt eller är igensatt
 
Ta ut sköljmedelsinsatsen.Rengör tvättmedelsfacket och sköljmedelsinsatsen.Sätt tillbaka sköljmedelsinsatsen.
Dålig luft i tvättmaskinen - förebyggande
Kalka av tvättmaskinen
Du ska kalka av tvättmaskinen med jämna mellanrum. Det finns speciella avkalkningstabletter (som påminner om tabletter för diskmaskinen) som man helt enkelt placerar i tvättmaskinen före tvättning. Annars kan du använda hexafosfat i tvätten som både kalkar av maskinen och gör tvätten mjukare.
 
Dosera tvättmedlet korrekt
Beläggningar i tvättmaskinen sägs ofta bero på för hög dosering av tvättpulver som innehåller zeolit (zeolit är ett ersättningsmedel för fosfat i tvättpulver). Zeolit bildar en klibbig hinna på tvättmaskinens inre delar som motverkar avlagringar på tvätten och sur lukt i maskinen.
 
Dosera tvättmedlet korrekt och mot bakgrund av vattnets hårdhet där du bor.
 
Tvätta i hög temperatur
Man bör tvätta i låga temperaturer för att spara energi. Om maskinen aldrig tvättar i temperaturer över 60 °C, kan bakterier bildas i maskinen. Detta kan orsaka dålig/sur lukt.
 
Tvätta på 95  ˚C då och då för att undvika bakteriebeläggningar i maskinen.
 
Välj ett tvättmedel med fosfat
Om du bor i ett område där det lokala reningsverket avlägsnar fosfat, ska du välja ett tvättmedel med fosfat i stället för zeolit. Zeolit är mer miljövänligt, men kan bilda beläggningar och sur lukt i tvättmaskinen vid överdosering. Det finns svanmärkta tvättmedel med både zeolit och fosfat.
 
Allmänt underhåll
Låt tvättmedelsfacket och luckan stå öppna när du inte använder maskinen.
Rengör tvättmedelsfacket och filtret en gång i månaden.
Dålig luft i tvättmaskinen - behandling
 
Få bort den dåliga lukten
Beläggningar i tvättmaskinen sägs ofta bero på för hög dosering av tvättpulver som innehåller zeolit (zeolit är ett ersättningsmedel för fosfat i tvättpulver). Zeolit bildar en klibbig hinna på tvättmaskinens inre delar som motverkar avlagringar på tvätten och sur lukt i maskinen.
Gör så här för att få bort den dåliga lukten:
- Häll ½ dl klorhaltigt diskmaskinsmedel i tvättmedelsfacket för huvudtvätt
- Kör maskinen på 60 °C (tom maskin)
- Upprepa denna procedur 5 gånger så är maskinen åter som ny
 
Tvätta i hög temperatur
Man bör tvätta i låga temperaturer för att spara energi. Om maskinen aldrig tvättar i temperaturer över 60 °C, kan bakterier bildas i maskinen. Detta kan orsaka dålig/sur lukt.
 
Tvätta då och då på 95 °C. Detta motverkar eventuell bakteriebildning.
Vid kraftig lukt bör du köra en tom maskin på 95 °C ett par gånger utan tvättmedel eller tillsätta 30 gram citronsyra.
 
Koncentrerat sköljmedel har klumpat sig
Koncentrerat sköljmedel kan vara mycket svårt att lösa upp. Det kan av den anledningen finnas rester av sköljmedlet i tvättsystemet. Dessa rester kan börja lukta.
 
Blanda vatten i det koncentrerade sköljmedlet. Använd blandningsförhållandet 1:1. Skaka flaskan innan du häller sköljmedlet i sköljmedelsinsatsen. 

Källa: Bl.a. Electrolux Home Products