Frågor och svar


Hjälp till självhjälp

L'EASY har samlat de vanligaste frågorna och svaren (FAQ) efter de olika produktkategorierna.

Klicka på en produktkategori nedan
 

Vanliga frågor om spisar

Problem
Orsak och lösning
Spisen fungerar inte
Kontrollera följande innan du begär service:
Lyser kontrollampan?
Får spisen ström?
Har en säkring gått?
Är HFI-reläet frånslaget?
Spisen ger stötar
Kontrollera om den är ansluten med jordförbindelse
Inte alla kokplattor värmer på spisen
Kontrollera säkringsdosan
En säkring kan ha gått. – Alternativt kontakta L’EASY
Topplattan på en spis med flera plattor blir mycket varm
Värmen från plattorna tränger ut i topplattan
Topplattan kan bli upp till 80°C varm. Den kan dock bli ännu varmare om du använder kokkärl som inte har plan botten eller som inte passar till kokplattorna.
 
Kokkärlet har inte en plan botten
Ett kokkärl som är ojämnt och vickar på kokzonen kan inte uppta all värme från zonen. Kokningen går långsamt och kokzonen kan bli överhettad.
 
Kontrollera att kokkärlet har en plan botten genom att placera en linjal tvärs över dess botten. Kokkärlet kan inte användas om botten buktar utåt. Botten ska vara plan eller bukta högst 2 mm inåt. Använd kokkärl med en plan botten som passar till kokplattan
Kokzonerna på en glaskeramisk platta ger inte tillräcklig värme
Kokkärlet har inte en plan botten
 
Kontrollera kokkärlets botten. Se informationen ovan
 
Kokkärlet passar inte kokzonen
Värmen utnyttjas bäst och mest effektivt om kokkärlet täcker hela zonen eller är lite större än denna. Alltför mycket värme går till spillo om kokkärlet är för litet. Dessutom blir rengöringen mer besvärlig om något kokar över. Det som kokar över når den uppvärmda kokzonen och bränner fast. Tänk på att det kan finnas lite i en stor gryta
 
Använd bara kokkärl som passar till kokzonerna
 
Kontrollera kokzonens uppvärmningstid på följande sätt: Häll 1 liter vatten i en stålkastrull med lock. Koka upp vattnet på högsta värmen och mät uppvärmningstiden. Uppvärmningstiden för de enskilda kokzonerna är följande:
Ca 25 min för 12 cm kokzon
Ca 13 min för 14 cm kokzon
Ca 10 min för 18 cm kokzon
Ca 8 min för 21 cm kokzon
 
Du använder ett kokkärl av aluminium.
Aluminium är ett bra material för långsam kokning, men det ger längre uppkokningstider
 
Använd kokkärl av rostfritt stål om du vill koka något snabbt
Oxköttet blir snarare kokt än stekt
Aluminium passar illa för stekning
Du använder en panna av aluminium. En panna av aluminium passar bra till pannkakor, men dåligt till oxkött, eftersom den ger för lite värme i botten.
 
Använd en panna av gjutjärn eller rostfritt stål
Kokzonerna tänds och släcks hela tiden, även på högsta värme
Överhettningssäkringarna slår till och från oavsett värmeinställning
Det är de inbyggda överhettningssäkringarna som förhindrar att den glaskeramiska plattan inte överhettas. Detta händer speciellt om du använder ett kokkärl med ojämn botten eller som inte passar kokzonerna
 
Kokzonerna ska tända och släcka, även på högsta värme. Detta är en inbyggd säkerhetsfunktion. Om problemet är omfattande, ska du kontrollera kokkärlet
Induktionszonerna ger ifrån sig oljud och klickar
Induktionsspolen och ventilatorn ger ifrån sig ljud
Induktionsspolen och ventilatorn avger ljud under bruk.
På låga inställningar hörs ett klickande ljud. Detta klickande ljud avges när värmen slås på och från.
 
Vissa kokkärl kan förstärka ljuden
Kokkärl med tunn botten kan förstärka ljuden
 
Prova att byta kokkärl om ljuden upplevs alltför störande.
Den glaskeramiska plattan är kontaminerad
Fukt eller rester av rengöringsmedel
Den glaskeramiska plattan har varit fuktig vid uppvärmningen och/eller det finns rester av rengöringsmedel på plattan
 
Efter rengöringen av den glaskeramiska plattan ska denna torkas av med en fuktig trasa så att allt rengöringsmedel avlägsnas. Därefter ska den torkas av med en torr trasa. Det är viktigt att plattan är torr när den vrids på.
Det förekommer fläckar på den glaskeramiska plattan som inte kan tas bort vid rengöring. Det ser ut som om fläckarna sitter under glaset.
Detta är aluminumfläckar från kastruller.
Detta kan förekomma både vid bruk av aluminiumkastruller och stålkastrullermed sandwichbotten. Det sitter på glasplattans översida och kan tas bort.
 
Fläckarna är svåra att ta bort, men det går att göra det på följande sätt:
 1. Häll ett par droppar rengöringsmedel för glaskeramik på plattan
 2. Använd hushållspapper och gnid hårt med fingret på fläcken. Se till att ta i ordentligt.
 3. En fläck som gnids bort på detta sätt ser grå ut på hushållspapperet.
Upprepa eventuellt behandlingen
Plattorna blir ljusa och blanka
Plattorna slits med tiden
Plattorna blir ljusare i takt med att kokkärl ständigt placeras på dem och tas bort.
 
Du kan ge plattorna deras färg tillbaka genom att behandla dem med speciella medel som finns i handeln. Plattorna måste vara tillräckligt rena och torra innan de behandlas med ett sådant medel.
Plattorna rostar
Plattorna är fuktiga
Om plattorna inte värms efter rengöring, kommer fukten från rengöringen att göra dem rostiga
 
Värm upp plattorna ordentligt efter rengöring.
 
Skydd placeras på kokplattorna innan dessa är torra
Om ett skydd läggs på kokplattan omedelbart efter rengöringen, kan fukten inte försvinna. Fukten får plattan att rosta.
 
Lägg aldrig på skydden förrän plattorna är helt torra.
 
Maten kokar ofta över
Om plattorna ofta blir fuktiga på grund av överkokning och detta inte torkas bort omedelbart, får fukten plattorna att rosta.
 
Undvik överkokning genom att använda en mindre mängd vatten när du kokar potatis och grönsaker.
Koka potatis och grönsaker med 1-3 dl vatten. Mängden vatten beror på storleken på den kokzon som ska användas:
Använd 1 dl vatten för kokning på den lilla zonen (14 cm i diameter)
Använd 2 dl vatten för kokning på den mellersta zonen (18 cm i diameter)
Använd 3 dl vatten för kokning på den stora zonen (21 cm i diameter)
Häll vatten och grönsaker i kastrullen. Läpp på ett tättslutande lock. Sätt på högsta värmen för aktuell kokzon. Håll ett öga på kastrullen. Om det sipprar ut mycket ånga vid locket, ska du vrida ner till lägsta möjliga värme (ofta 3 eller 4, men detta beror på hur många inställningar kokzonen har). Beräkna koktiden från värmesänkningen. Efter koktiden ska du lyfta på locket och kontrollera om grönsakerna är genomkokta. Låt grönsakerna koka mer vid behov. Lyft inte på locket under koktiden. Det är viktigt att locket ligger på under hela koktiden.
Förutom att den förhindrar överkokning, har denna kokmetod även följande fördelar. Den är energi-, vatten- och tidsbesparande, ochman behöver inte hela tiden kontrollera om något kokar över.
 
Plattorna har inte blivit tillräckligt rostbehandlade
Flerplattsystem är tillverkade av gjutjärn. Som allt annat järn rostar plattorna med tiden om de inte rostbehandlas
 
Rostbehandla plattorna på följande sätt:
 1. Se till att plattorna är tillräckligt rengjorda och torra
 2. Lägg ett tunt lager syrafri olja på plattorna. Var noga med att oljan hamnar överallt på plattan och att den når ned till den blanka ringen
 3. Värm upp plattorna på högsta värmen i 3 min.
Fastbränd smuts är omöjlig att ta bort på kokplattor av emalj
Sockerhaltiga rätter bränner ordentligt fast i emaljen
Överkokning, speciellt med socker och sockerhaltiga rätter, kan bränna ordentligt fast i emaljen, men detta kan tas bort. Emaljbeläggningen är i princip flytande glas som ligger över plattan. Emaljen är mycket hård och kan tåla hårdhänt behandling
 
Rengör plattor med emaljbeläggning på följande sätt:
 1. Ta bort kraftigt inbrända matrester med ett rakblad
 2. Rengör plattan med flytande skurkräm och en grov svamp
 3. Skura kraftigt
 4. Torka av med rent vatten
 5. Bränn bort resterande matrester genom att sätta på den högsta värmen
Bränn bara bort på en platta åt gången, eftersom det annars blir mycket varmt.

Källa: Bl.a. Electrolux Home Products Denmark A/S