Frågor och svar


Hjälp till självhjälp

L'EASY har samlat de vanligaste frågorna och svaren (FAQ) efter de olika produktkategorierna.

Klicka på en produktkategori nedan
 

Vanliga frågor om kyl & frys

Problem
Orsak och lösning
Kylskåpet/frysen fungerar inte
Kontrollera följande innan du begär service:
Lyser kontrollampan?
Får spisen ström?
Har en säkring gått?
Är HFI-reläet frånslaget?
Kylskåpet/frysen ger ifrån sig ljud
Cirkulationsljud, bubblar/sjuder/kluckar
Ett arbetande kylsystem ger ifrån sig ett visst ljud. Detta ljud kan verka kluckande, susande eller droppande. Detta ljud kommer från kylmedlet som cirkulerar i systemet. Dessa ljud bör betraktas som helt normala, förutsatt att de inte är extrema.
 
Kompressorstörning, ljuder ihållande/metalliskt ljud/vibrerar/hoppar
Kompressorn är en motor som driver en pump. Denna process skapar ett ihållande eller pulserande ljud. Frostfria produkter har dessutom en fläkt inbyggd i skåpet som cirkulerar luft. Detta skapar ett virvlande eller blåsande ljud. Ett skarpt knackande ljud kan komma från rörsystemet när det utvidgas eller dras samman i samband med att skåpet frostar av eller kyler/fryser. Alla dessa ljud bör betraktas som normala.
 
Skåpstörningar, knackar/slår/klickar
Detta är expansionsljud som ljuder vid avfrostning och är en helt normal process mellan skåp och förångare. Det handlar om en värmeexpansion mellan komponenterna. Var inte orolig. Produkten arbetar på ett korrekt sätt, och ljuden varken förstör eller skadar strukturen eller prestandan. Dessa ljud kan förekomma flera gånger om dagen.
 
Vibrationsljud, vibrerar/rasslar
Undersök om rörsystemet på produktens baksida vidrör skåpet eller den bakre väggen. Detta påverkar inte produktens prestanda. Kontrollera även om det ligger något ovanpå skåpet.
 
Klickande ljud
Termostaten som styr kompressorn kan avge svaga, klickande ljud när den slår till och från.
Det är vatten i botten på kyl-/frysskåpet eller under grönsaksfacken i
kylavdelningen.
Blockerad avfrostningsslang
Slangen som leder ut avfrostningsvattnet är blockerad. Detta kan ske om förpackningar eller matvaror vidrör den kylda förångaren och fryser fast. Vid avfrostning följer små delar av förpackningar eller matvaror med avfrostningsvattnet ned i slangen och blockerar den.
 
Rensa avloppet (det lilla hålet längst bak i skåpet) med en piprensare.
Frysen frostar till snabbt
 
Fuktig luft tränger in i frysen
All frost i en frys kommer från fuktig luft som tränger in i frysen. Detta sker vid normal öppning/stängning, till exempel vid inläggning av varor. Regelbunden avfrostning är således även nödvändig för att frysen ska kunna arbeta optimalt.
 
Ihållande frostbildning kan bero på att dörren står på glänt eller att facken inte är ordentligt inskjutna och således förhindrar att dörren kan stängas. Det kan även bero på att tätningslisten inte tillsluter helt i karmen, vilket kan kräva service.
 
Kontrollera om dörren sluter till helt och om den öppnas något efter stängningen.
Kyl-/frysskåpet blinkar/piper. Den röda knappen lyser (larm).
Kontrollera att båda dörrarna är helt stängda.
Prova att hålla den röda knappen intryckt. Om den piper ihållande, ska du prova att släcka och tända skåpet.
Kondensvatten på skåpets utsida.
Skåpet står på en kall och fuktig plats
Kondensering på skåpets utsida kan förekomma om produkten placeras på en olämplig plats, till exempel i ett garage eller i ett uppvärmt uthus. Denna kondensering sägs ofta bero på isoleringsfel i produkten. En kondensfläck på 10-15 cm kan vara ett resultat av ett isoleringsfel. Men en kondensering som förekommer i större fläckar och på flera platser på skåpet beror på omgivningen. Detta kan också ske i ett helt nytt hus där vissa väggar och golv inte är helt torra.
 
Placera produkten på en torr plats som har rumstemperatur
Dörren är svår att öppna
Undertrycket i skåpet måste utjämnas
Luften inne i produkten "krymper" i takt med att den blir kallare. Detta kan skapa ett undertryck och försvåra öppning av dörren. Luften trycks ut ur skåpet om dörren stängs snabbt, och det kan ta flera minuter innan undertrycket utjämnas och dörren kan öppnas utan kraftansträngning.
 
Vänta med att öppna dörren
Temperaturen i frysen är för hög och frysvarorna tinar.
Produkten är placerad i ett kallt rum
Huvuddelen av dagens kyl-/frysskåp har en termostat och en kompressor. Produkterna arbetar optimalt ned till en omgivningstemperatur på +10 °C. Om omgivningstemperaturen understiger +10 °C under en längre period, kommer temperaturen i frysavdelningen att stiga. Detta resulterar i att temperaturen i kylavdelningen, där termostaten är placerad, förblir under den normala temperaturen (+5 °C)
Allt detta beror på de stora intervall inom vilka kompressorn inte arbetar.
 
Kontrollera om produkten är placerad i kall omgivning, till exempel i ett ouppvärmt kök, ett uthus, en veranda eller ett garage.Om så är fallet, är detta förmodligen orsaken till problemet.Produkten är inte avsedd att förvaras i sådana omgivningar och bör flyttas till en plats med högre omgivningstemperatur.
Dålig luft i kylskåpet eller frysen
 
Spill i lister
Spill har trängt in under tätningslisten i botten på dörren eller under listen runt hyllorna.
 
Rengör tätningslisten.Ta ut glashyllorna och montera bort listerna.Rengör grundligt i listerna.Använd Rodalon 
 
Rester av matvaror i avfrostningsskålen bakom skåpet
Matvaror som vidrör den bakre väggen fryser fast i denna. Små matbitar kan följa med när isen smälter och löper ned i avloppshålet. Bitarna värms därefter upp i avfrostningsskålen som är placerad ovanpå kompressorn och börjar lukta.
 
Lyft ut skåpet och rengör avfrostningsskålen bakom skåpet
 
Matvaror ger ifrån sig omfattande dofter i omgivningen
Matvaror (till exempel citron, lök och rökta varor) kan avge luft i själva kylskåpet, vilket kan leda till att andra matvaror smakar lika.
 
Förvara matvaror som ger ifrån sig starka dofter i luft- och lukttäta behållare.
Förvara matvaror som ger ifrån sig starka dofter på långt avstånd från varor som mjölk, ägg och ost, som mycket lätt drar åt sig dofter från andra matvaror.

Ta bort obehaglig lukt med yoghurt
Mat som har stått för länge i kylskåpet eller frysvaror som har tinat upp börjar att ruttna.
 
Rengör skåpet med yoghurt, det mest effektiva sättet man får bort obehaglig lukt på.Tvätta skåpet.Smörj in det med yoghurt.Låt det sitta kvar i ca½ dygn.Mjölksyrebakterierna i yoghurten konsumerar förruttnelsebakterierna.Tvätta bort yoghurten efter ½ dygn.
 
Kylmedel kan aldrig avge dålig lukt
Kylmedel är luktfria, och en läcka kommer att visa att produkten inte fungerar.
Mjölken blir sur innan sista förbrukningsdatum när det är +5 °C i kylskåpet
Mjölken har förvarats på fel plats i kylskåpet
Om det är +5 °C i kylskåpets mitt, är det varmare över mitten och kallare under mitten. Mjölk som placeras på de översta hyllorna i kylskåpet blir sur innan sista förbrukningsdatum.
 
Förvara mjölk i de nedersta dörrhyllorna eller på de nedersta hyllorna över grönsaksfacken.
 
Mjölken har varit utanför kylskåpet för länge
Mjölk påverkas snabbt av temperatursvängningar. Mjölk som står för länge på matbordet kan inte hålla sig lika länge som angivet förbrukningsdatum.
 
Ta bara ut den mängd mjölk som ska användas ur kylskåpet.
Kyl-/frysskåpet värms i stället för att kylas
Kontakta L’EASY
Produktens skåp blir alltför varmt.
Värme utanpå betyder kyla inuti produkten
Olika områden på skåpet blir varma i takt med att kompressorn blir mycket varm under drift. Detta är inget fel. På vissa platser kan temperaturen nå upp till 100 °C. På vissa produkter har området mellan dörrarna ett inbyggt värmeelement som förhindrar kondensering på denna plats. Likaledes leder rör från kondensatorn bakom skåpet till skåpets främre kant för att hålla tätningslisten flexibel och tät samt för att förhindra kondensering på skåpets sidor. All den värme som avges på dessa platser kommer från matvarorna inne i skåpet. Om skåpet nästan är fullt eller om dörren inte har varit ordentligt stängd, känns skåpet varmare än normalt. Detta är ett tecken på att produkten arbetar effektivt.

Källa: Bl.a. Electrolux Home Products Denmark A/S