Frågor och svar


Hjälp till självhjälp

L'EASY har samlat de vanligaste frågorna och svaren (FAQ) efter de olika produktkategorierna.

Klicka på en produktkategori nedan
 

Vanliga frågor om video

Problem
Orsak och lösning
Videon fungerar inte
Kontrollera följande innan du begär service:
Lyser kontrollampan?
Får videon ström?
Har en säkring gått?
Är HFI-reläet frånslaget?
Sitter det nya batterier i fjärrkontrollen?
Inget ljud vid uppspelning från video
Kontrollera om scartkabeln sitter rätt
Fjärrkontrollen fungerar inte
 
Kontrollera batterierna
På de flesta fjärrkontroller sitter det en liten brytare på sidan som man kan använda för att växla mellan TV/video/DVD-funktioner. Det kan vara denna brytare som sitter i fel läge om fjärrkontrollen inte reagerar och batterierna är laddade.
Videon spelar inte in
Är VSP/PDC aktiverat?
VSP/PDC (sista punkten i en tidsinställning av inspelning) ska vara OFF, eftersom PDC-signalen ofta är för svag (en signal som avgör när en given utsändning börjar och som ändrar den vid försening, m.m.)
 
Kontrollera om videobandet är inspelningsskyddat!
Videon spelar in fel kanal
Videons kanaler överensstämmer inte med TV-kanalerna
Kanalerna överensstämmer inte om exempelvis TV:n är inställd manuellt och videon har autosökning.
 
Ställ in videon manuellt.
Bandet sitter fast
Prova att slå ifrån strömmen helt
Dra ut kontakten helt – och sätt tillbaka den. I vissa fall matas bandet ut.
Alternativt kontakta L’EASY – försök inte att ta ut bandet på egen hand. Om videon måste repareras hos oss, kommer vi även att sända tillbaka bandet när vi lyckas mata ut det.
Videon skadar/skrynklar bandet
Nya eller gamla band?
Om du använder gamla band, kan dessa bli slitna och eventuellt skrynkla sig när de exempelvis spolas tillbaka.
 
Gammal video?
Om du använder videon flera gånger om dagen och den har några år på nacken, har förmodligen tryckrullen blivit sliten. Det är förmodligen bättre att köpa en ny än att reparera den.
Videon flimrar vid inspelning
Kontrollera
- har videon rengjorts nyligen?
- har antennkabeln anslutits till ingången?
- visar sig felet på alla kanaler?
Videon flimrar vid uppspelning
Kontrollera
- har videon rengjorts nyligen?
- har videokanalerna finjusterats?
- har du provat "tracking"?
- handlar det om ett slitet/smutsigt hyrband?
Skärmen blir blå vid uppspelning
Kontrollera scartkontakten
Kontrollera om scartkontakten sitter korrekt i både TV:n och videon. Prova med en annan scartkontakt. Använd dessutom ett originalband när du testar.
Inspelningshuvudet kan möjligen vara defekt. Kontakta L’EASY