Frågor och svar


Hjälp till självhjälp

L'EASY har samlat de vanligaste frågorna och svaren (FAQ) efter de olika produktkategorierna.

Klicka på en produktkategori nedan
 

Vanliga frågor om DVD-spelare/recorder

Problem
Orsak och lösning
DVD-spelaren/recordern fungerar inte
Kontrollera följande innan du begär service:
Lyser kontrollampan?
Lyser displayen?
Får DVD:n ström?
Har en säkring gått?
Är HFI-reläet frånslaget?
Sitter det nya batterier i fjärrkontrollen?
DVD-spelaren/recordern (även i surroundsystem) hoppar/fryser/stoppar mitt i uppspelningen. Skriver "no disc" eller "disc error"
Har du samma problem med alla dina DVD-skivor?
Prova att köpa en rengöringsskiva och kör den.
Maskinen kan ha svårt att läsa dina DVD-skivor om de är mycket repiga eller har fingeravtryck.
Det kan alternativt vara fel på laserenheten – kalla på Peter.
DVD-facket sitter fast
Sitter det av misstag mer än en DVD-skiva i maskinen?
Om du sätter i två DVD-skivor i maskinen, kan DVD-facket fastna eller behålla den ena DVD-skivan i maskinen så att facket inte kan stängas på nytt.
 
Försök att öppna facket med hjälp av den lilla öppningsmekanismen i botten. Använd ett gem eller liknande.
Blinkar på displayen och skriver en felkod
Det har förmodligen uppstått ett fel på DVD-recordern – kontakta L’EASY.
Inget ljud vid uppspelning från DVD
Kontrollera om scartkabeln sitter rätt
Kontakta L’EASY
Fjärrkontrollen fungerar inte
 
Kontrollera batterierna
På de flesta fjärrkontroller sitter det en liten brytare på sidan som man kan använda för att växla mellan TV-/video-/DVD-funktioner. Det kan vara denna brytare som sitter i fel läge om fjärrkontrollen inte reagerar och batterierna är laddade.
DVD-recordern spelar inte in programmet vid utsatt tid
Är VSP/PDC aktiverat?
VSP/PDC (sista punkten i en tidsinställning av inspelning) ska vara OFF, eftersom PDC-signalen ofta är för svag (en signal som avgör när en given utsändning börjar och som ändrar den vid försening, m.m.)
Klockan går fel
Maskinen ska uppdateras med ny programvara
Detta problem förekommer ofta på Philips DVDR-615. Om du har denna typ av maskin, behöver du eventuellt bli tillsänd en uppdaterad CD-ROM.
Fel på DVD-filmens textning
 
Aktivera "subtitles" (textning) på TV-filmens huvudmeny
Korrekt ljudformat återges ej
Aktivera korrekt ljudformat
Om anläggningen till exempel är inställd på ljudformatet DTS och det inte går att spela filmen i detta format, ska du kontrollera inställningsmenyn på DVD-filmen och aktivera det korrekta ljudformatet.
DVD-filmen kan inte spelas
Regionskoder
DVD-filmer har olika regionskoder, beroende på deras ursprung. I Europa använder vi region 2-koden, USA använder region 1 och Asien har en egen regionskod.
 
Om filmen inte kan spelas, ska du kontrollera att den har regionskod 2.
DVD-recordern spelar inte brännbara DVD-skivor
Olika skivtyper
Om du har en Philips DVD-recorder, kan den varken spela DVD-R eller DVD-RW (minus-skivor). Den kan bara spela DVD+R och DVD+RW (plus-skivor).
Det kan också hända att den brännbara DVD-skivan inte är korrekt avslutad ("finalized") på den maskin inspelningen skedde.
DVD-recordern spelar inte in på DVD-skivor
Olika skivtyper
Det finns olika typer av DVD-skivor, både + och –.
 
Kontrollera i handboken vilka typer av DVD-skivor som din DVD-recorder kan använda.