Arbeta hos L'EASY

L'EASY är en verksamhet som står i konstant utveckling och är både en spännande och levande arbetsplats med flera olika typer av jobb. Vårt mål är att vara en professionell verksamhet och en attraktiv arbetsplats som kan locka och hålla kvar medarbetare som har den hållning, inställning och den kompetens som är nödvändig för L'EASYs fortsatta utveckling.

Vardagen är ofta arbetsam, men arbetsmiljön är god, beslutsvägarna är korta, umgängestonen är ung och informell och kollegorna är engagerade.

Vi ställer stora krav på dig, men du får i gengäld ha stora förväntningar på L'EASY. Hos oss kommer du att uppleva en verksamhet som präglas av utveckling och utmaningar som även får dig att utvecklas, både som yrkesman/-kvinna och människa.

Våra medarbetare är viktiga för oss, och vi har som mål att alla medarbetare hela tiden ska utvecklas både personligt och professionellt i sina arbeten. Av denna anledning använder vi oss av flera resurser för att utbilda våra medarbetare.

Innan en ny medarbetare påbörjar sitt arbete, genomgår han/hon en inkörsperiod för att lära sig sina uppgifter, och under anställningen kommer medarbetaren fortlöpande att ges möjlighet att vidareutbilda och vidareutveckla sig genom intern/extern utbildning, arbetssamtal, m.m.

Alla våra medarbetare ges en omfattande grad av frihet genom egna ansvars- och kompetensområden (utvecklingsmöjligheterna är goda, utmaningarna är många), och vi lägger vikt på att medarbetare involverar sig och tar både initiativ och medansvar.

Det finns många olika funktioner i verksamheten, men oavsett vilket jobb du har är din viktigaste uppgift att göra det så trevligt och enkelt som möjligt för våra kunder att handla hos oss. Tillsammans kommer vi att utveckla L'EASY till en ännu bättre resurs för våra kunder.

När vi söker nya medarbetare är några av de viktigaste nyckelorden för verksamheten därför initiativ, personligt engagemang, köpmannaskap, ansvarsvilja, flexibilitet och laganda.

L'EASY fortsätter att växa både i Sverige och utlandet, och därför har vi alltid behov av duktiga medarbetare. Om du har lust att bli en del av L'EASY, är du mycket välkommen att söka ett av de lediga jobben eller sända oss en spontan ansökan.

Här kan du läsa mer om L'EASY.